Sunday, 15 April 2012

Lanjutan pengiraan relativiti dari Al-Quran berdasarkan kaedah berangka

Cara untuk mengetahui perbezaan relativity dengan jelas dan mudah di fahami, saya menyediakan jadual di bawah yang dikira secara kaedah berangka supaya kita mengetahui perbezaan setiap contoh. Dengan menggunakan 3 persamaan penting  yang di perolehi dari pengiraan bab yang lepas di tunjukkan seperti berikut:

V(i)=1,520,822,156.73[t1(i)] --------------(kadar 1 hari)          (1)

V(i)=83.3327209166667[t2(i)] -------------(kadar 50 000 tahun)   (2)

L(i)=360V(i) -------------(hubungan jarak dan halaju)     (3)

Pengiraan dari tiga persamaan di atas di terjemahkan seperti jadual di bawah secara berangka;


Jadual di bawah dikira berdasarkan 3 persamaan di atas seperti berikut:


Berdasarkan jadual di atas menunjukkan bahawa perbezaan relativiti terhadap setiap contoh yang diberi berdasarkan data asas dari Al-Quran, Surah Al Maarij, ayat 4, bukan dari pengiraan formula Albert Einstein kerana menurutnya (Albert Einstein), tiada kelajuan lain yang melebihi kelajuan cahaya,c iaitu 299,792 km per saat. Pengiraan dikira oleh saya berdasarkan data asas Al-Quran yang di terangkan pada bab sebelum ini.
 
Penerangan Jadual
Berdasarkan jadual diatas V ialah halaju dalam unit kilometer per saat, v ialah kiraan dalam unit march, t1 ialah masa musaffir (astronaut) dalam unit saat, t2 ialah masa tempatan (bumi)dalam unit saat, t2-t1 ialah perbezaan masa relative (relativity) dalam unit saat, L ialah jarak untuk mendapatkan masa relatif t2-t1 dalam unit kilometer.

Wallahualam.

No comments:

Post a Comment